HODOWLA

„Najlepszej jakości produkty mogą powstać tylko przy użyciu najlepszego surowca.” Nasza oferta współpracy jest przygotowana dla ludzi, którzy nie boją się wyzwań i są gotowi spełnić wysokie wymagania, jakie stawia hodowla ślimaka jadalnego. Specjalnie przygotowane warianty umożliwiają rozpocząć pracę od prostego startup’u w celu sprawdzenia swoich sił, aż po profesjonalne przygotowanie hodowli.
Wybierz odpowiedni wariant i skontaktuj się z nami.

Stado mateczne
Gotowe do rozmnażania ślimaki, po odpowiednim czasie hibernacji.
Zaopatrzanie w paszę
Pasza specjalnie przygotowana na każdy etap hodowli.
Ocena posiadanego potencjału
Przyjazd na miejsce planowanej hodowli. Sprawdzenie i ocena możliwości posiadanej infrastruktury. Omówienie szczegółów hodowli.
Pomoc w uruchomieniu hodowli
Test praktyczny / próba generalna całego pomieszczenia jeszcze przed wprowadzeniem ślimaków.
Porady w prowadzeniu i zarządzaniu
Plan działania pracowników w hodowli prezentujący podstawowe oraz dodatkowe czynności, które usprawniają pracę.
Poglądowy zarys kosztów
Przedstawienie podstawowych kosztów pojawiających się podczas uruchomienia oraz w trakcie prowadzenia hodowli.
Zapewniony zbyt
Pewna sprzedaż wyhodowanego tuczu ślimaków w określonych warunkach zawartych w umowie.
Porady prawne
Wyjaśnienie kwestii prawnych oraz podatkowych działalności.
Projekt technologiczny
Projekt graficzny prezentujący wyposażenie pomieszczeń wraz z rozmieszczeniem oraz opisem każdego elementu.
Projekt budowlany
Projekt graficzny budynku i pomieszczeń z przeznaczeniem na reprodukcję, wylęg, magazyn, chłodnie i pomieszczenie socjalne.
Projekt parku do tuczenia
Projekt graficzny prezentujący budowę i rozmieszczenie systemu nawadniania, sektorów, paśników, zabezpieczeń w środku oraz na zewnątrz.
INFORMACJE

Jak zacząć współpracę
Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami proszę wybrać interesujący wariant i skontaktować się z nami: hodowla@helixfood.com
Warianty możemy dostosować do indywidualnych wymagań wedle uznania.
Wybrałem wariant, co dalej
Dla opisanych tu wariantów przebieg działań wygląda następująco:
1) WARIANT 1: przekazanie danych do sprzedaży:
   a) adres i nazwa podmiotu (imię nazwisko/firma)
   b) ilość zamówienia
   c) ustalenie wysyłki/odbioru oraz daty realizacji
Następnie po zaksięgowaniu wpłaty zamówienie jest realizowane z uzgodnioną datą.
2) WARIANT 2/3/4: w celu oceny potencjału potrzebne będą:
   a) adres planowanej hodowli
   b) ustalenie daty przyjazdu
   c) płatność*
* opłata jest traktowana jako zaliczka i jest później odliczana od kwoty umowy
Następnie po zaksięgowaniu wpłaty przyjeżdżamy na miejsce z uzgodnioną datą. Ustalane są szczegółowe warunki współpracy.
Jakie są koszty
Koszty ustalane są po przyjeździe na miejsce planowanej hodowli dla wariantów 3 i 4
Co jest potrzebne do hodowli
   1) Ziemia o powierzchni minimum 250m2 na każdą planowaną tonę tuczu.
   2) Budynek z mediami (minimum woda, prąd) z możliwością wydzielenia co najmniej dwóch pomieszczeń
Jak wygląda zbyt
Umówienie terminu. Selekcja przekazanej próbki lub całości. Partnerzy mają pierwszeństwo zbytu tuczu.
Jakie są warunki skupu
Każda przekazana do nas partia musi zawierać ślimaki żywe, czyste, suche, z wywiniętą i twardą końcówką muszli, nieuszkodzone. Zbywany towar musi być odpowiednio zapakowany oraz w określonej jakości.
Czy organizujecie szkolenia
Staramy się przygotować jak najlepiej każdego zainteresowanego. Najlepszą praktyką okazuje się bezpośrednia pomoc w trakcie trwania hodowli. Partnerzy są w ciągłym kontakcie z nami, a wyniki ich hodowli są na bieżąco analizowane.